Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Negastriinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Zorochrosrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Zorochrospodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Zorochros (Zorochros) flavipes (Ch. Aubé, 1850)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015675    kod taksonu: 2851
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: LC
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Zorochros flavipes - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 53
 • Publikacje: 18
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 18
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek górski, znany z izolowanych stanowisk w środkowej części Europy, docierający na zachód do Francji, a na południe do Włoch i Rumunii; notowany również z Kaukazu. W Polsce chrząszcz bardzo rzadko spotykany, notowany tylko z czterech krain południowych. Charakterystyczny dla muraw naskalnych w strefie subalpejskiej, docierający w Alpach do wysokości około 2000 m n.p.m. Niekiedy tworzy małe kolonie na niżej położonych stanowiskach w dolinach rzecznych, gdzie występuje na nasłonecznionych zboczach skalnych, pokrytych cienkimi płatami mchów, porostów i traw. Te wtórne stanowiska na przedgórzach zasiedlają osobniki wypłukane wodami potoków górskich ze skalistych gleb wyżej, położonych rejonów. Bionomia i cykl rozwojowy są dotychczas nie znane. Postacie dojrzałe znajdowano zwykle pod kamieniami na żwirowiskach inicjalnych, na pobrzeżach pól śnieżnych oraz na powierzchni gleby wśród skąpej, niskiej roślinności. Występują niekiedy gromadnie w towarzystwie innych gatunków z omawianego rodzaju.

Zewnętrzne źródła danych