Po polsku
Biodiversity Map
Taxa
 1. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 3. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Bothrideridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Bothriderinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Bothrideresgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Bothrideres bipunctatus (J.F. Gmelin, 1790)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1043885    taxon code: 3705
taxonomy checked: YES
Polish Red List: EN
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: R. Królik
Data on distribution in Poland
Bothrideres bipunctatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 37
 • Publications: 22
 • Collections: 2
 • Publication authors: 20
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek eurosyberyjski, rozprzestrzeniony w Europie od południowych prowincji Fennoskandii oraz Karelskiej ASRR przez całą środkową część kontynentu aż do Francji, północnej części Włoch i Jugosławii oraz: Grecji, ponadto notowany z Syrii. W Europie środkowej uważany za relikt lasów pierwotnych, wszędzie rzadko, przeważnie pojedynczo znajdowany, w niektórych krajach nie notowano znalezisk w bieżącym wieku. W Polsce jest chrząszczem rzadko i sporadycznie spotykanym, znanym z nielicznych stanowisk w pięciu krainach. Spotyka się go w starych drzewach liściastych, zwłaszcza dębach, bukach, wierzbach i topolach, na szwedzkiej wyspie Sandön również w trocinach pod korą zmurszałej sosny. Rozwój odbywa się w chodnikach larw chrząszczy podkorowych i drewnożernych, zwłaszcza kózek (Cerambycidae), kołatków (Anobiidae), kapturnikowatych (Bostrychidae) i korników (Scolytidae). Larwa, jako pasożyt zewnętrzny na larwach chrząszczy, na skutek sposobu życia ma odmiennie wykształcone żuwaczki niż inni przedstawiciele omawianej rodziny. Przepoczwarczenie następuje w kokonie o dwu powłokach utkanych przez larwę. Młoda generacja ukazuje się w maju lub czerwcu. Cykl rozwojowy trwa prawdopodobnie dwa lata, gdyż znajdowano larwy dojrzałe oraz imagines wczesną wiosną po przezimowaniu.

Illustrations
... browse
Bothrideres
bipunctatus
External data sources