In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 545265
wpis rekordu: P. Senn
oryg. oznaczenie: Aethalura punctulata
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Gdańsk
lokalizacja: Górki Wschodnie
kwadrat UTM: CF52
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 7 V 2008
zb./obs. przez: P. Senn