In English
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Aphis — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 126
A
 1. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hemipterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 3. Sternorrhynchapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Aphidoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Aphididaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Aphidinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Aphidiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Aphisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Aphispodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Aphis farinosagatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Aphis (Aphis) farinosa farinosa J.F. Gmelin, 1790
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1141613    kod taksonu: 4:257
taksonomia sprawdzona: TAK
checklist: B. Osiadacz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Aphis farinosa farinosa - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 21
 • Publikacje: 15
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: 9
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Szeroko rozmieszczony w całej Holarktyce.
Gatunek holocykliczny i jednodomny. Żeruje na młodych pędach wierzb — Salix americana L., Salix caprea L., Salix cinerea L., Salix daphnoides Vill., Salix fragilis L,, Salix Jacquini Host, Salix purpurea L., Salix viminalis L. Ma skrócony cykl rozwojowy: pokolenie różnopłciowe pojawia się już w połowie lata.

Zewnętrzne źródła danych