Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 2002
author: Aleksandrowicz O.
title: Zmiany składu gatunkowego i struktury zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w grądach (Querceto-Carpinetum) Puszczy Białowieskiej na przestrzeni 40 lat (1949-1990).
book title: Mat. Konf. „Zmiany liczebności i różnorodności zgrupowań chrząszczy w badanych środowiskach”.
publisher: Kielcepages: 9-12
short citation: Aleksandrowicz 2002
BioMap ID: 12170