Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1973
authors: Bajan C., Fedorko A., Kmitowa K., Wojciechowska M.
title: Rola grzybów owadobójczych i nicieni pasożytniczych w redukcji stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say).
periodical: Biuletyn Instytutu Ochrony Roślinvol.: 56pages: 91-100
short citation: Bajan et al. 1973
BioMap ID: 201