Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1965
author: Bałazy S.
title: Grzyby owadobójcze z rzędu Hypomycetes na szkodliwych owadach leśnych w Polsce.
periodical: Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniuvol.: 27pages: 21-30
short citation: Bałazy S. 1965a
BioMap ID: 219