Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2000(1999)
authors: Banaszak J., Czechowska W., Czechowski W., Garbarczyk H., Sawoniewicz J., Wiśniowski B.
title: Zagrożenia i perspektywy ochrony owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera). [In:] Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 18issue: Supl. 2pages: 177-212
short citation: Banaszak et al. 2000(1999)
BioMap ID: 12133

full text: Download