Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2000(1999)
authors: Banaszak J., Cierzniak T.
title: Ocena stopnia zagrożeń i możliwości ochrony owadów w agroekosystemach. [In:] Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 18issue: Supl. 2pages: 73-94
short citation: Banaszak et Cierzniak 2000(1999)
BioMap ID: 12126

full text: Download