Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1985
author: Baraniak E.
title: Wpływ skażeń przemysłowych na liczebność Argysethia goedartella L. (Lepidoptera: Argyresthiidae).
periodical: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodyvol.: 6issue: 1pages: 95-100
short citation: Baraniak 1985
BioMap ID: 12374