Biodiversity Map
Publications
type: series
year: 1956
author: Bazyluk W.
title: Część XI. Prostoskrzydłe – Orthoptera (Saltatoria).
series: Klucze do Oznaczania Owadów Polskivol.: 17publisher: Warszawa
short citation: Bazyluk W. 1956c
BioMap ID: 17119

full text: Download