Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1988
author: Bednarek A.
title: Międzynarodowe Sympozjum IOBC nt. „Makrobiologiczne zwalczanie stonki ziemniaczanej w integrowanym systemie ochrony roślin”.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 8issue: 1-2pages: 95-96
short citation: Bednarek A. 1988
BioMap ID: 10354

full text: Download