Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1999
authors: Beshkov S., Nowacki J., Pałka K. [1]
title: Materiały do poznania rozsiedlenia Macrolepidoptera w Bułgarii.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 18issue: 3pages: 169-185
short citation: Beshkov S. et al. 1999
BioMap ID: 10808

full text: Download