Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1998(1997)
author: Bidas M.
title: Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) nowe dla Gór Świętokrzyskich.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 16issue: 3-4pages: 232 [200]
short citation: Bidas M. 1998(1997)a
BioMap ID: 491

full text: Download