Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1957
author: Bilewicz-Pawińska T.
title: Wstępne obserwacje nad ilościowym występowaniem i rozmieszczeniem przestrzennym Aelia acuminata L. i Aelia rostrata Boh.
periodical: Ekologia Polskavol.: 5pages: 1-21
short citation: Bilewicz-Pawińska 1957
BioMap ID: 17008