Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1959
author: Bilewicz-Pawińska T.
title: O kształtowaniu się stosunków ilościowych w grupie Heteroptera występujących na Graminae.
periodical: Ekologia Polska, seria B Referaty, dyskusjevol.: 5issue: 3pages: 253-259
short citation: Bilewicz-Pawińska 1959
BioMap ID: 16990