Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2010
author: Blaik T.
title: Projektowany rezerwat przyrody "Olszak" w Górach Opawskich – ważna ostoja entomofauny (Lepidoptera, Neuroptera).
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 29issue: Supl.pages: 111-114
short citation: Blaik T. 2010
BioMap ID: 11423

full text: Download