Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1961
author: Błażejewska A.
title: Nowe obserwacje nad zimowaniem słodyszka rzepakowego Meligethes aeneus F. i niektórych innych gatunków z rodzaju Meligethes Steph.
periodical: Polskie Pismo Entomologiczne, Seria Bvol.: 21-22pages: 5-11
short citation: Błażejewska 1961
BioMap ID: 557