Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 2010
authors: Błoszyk J., Konwerski Sz.
title: Świat zwierząt. [In:] Kaczmarek T. [Ed.] Ilustrowany atlas aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
book title:
pages: 74-75
short citation: Błoszyk J. et Konwerski Sz. 2010
BioMap ID: 20321