Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2011
authors: Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Przybyłowicz Ł.
title: Salvinia natans (L.) All. nowa roślina żywicielska Rhopalosiphum nymphaeae Linnaeus (Hemiptera: Aphidoidea) w Polsce.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 30issue: 1pages: 55 [545]
short citation: Borowiak-Sobkowiak B. et al. 2011
BioMap ID: 11932

full text: Download