Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2012
authors: Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Durak R.
title: Afidofauna (Hemiptera: Aphidoidea) drzew i krzewów zieleni miejskiej Poznania. Część 2: Ogród Zoologiczny – Nowe Zoo.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 31issue: 4pages: 221-229
short citation: Borowiak-Sobkowiak B. et al. 2012b
BioMap ID: 17317

full text: Download