Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1996(1995)
authors: Borowiec L., Kania J.
title: Chrząszcze (Coleoptera) nowe i rzadkie w faunie Bieszczadów.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 14issue: 3pages: 153-157
short citation: Borowiec L. et Kania J. 1996(1995)a
BioMap ID: 694

full text: Download