Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1992
authors: Buchholz L., Burakowski B.
title: Weryfikacja danych o występowaniu oraz nowe stanowiska Pseudanostirus globicollis (Germ.) (Coleoptera, Elateridae) w Polsce.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 11issue: 2pages: 121-122 [41]
short citation: Buchholz L. et Burakowski B. 1992
BioMap ID: 843

full text: Download