Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2006
author: Buczyńska E.
title: Chruściki (Trichoptera) Roztoczańskiego Parku Narodowego – stan poznania i perspektywy. [In:] Ochrona owadów w Polsce. Badania entomologiczne a obecna sytuacja prawna i organizacyjna ochrony przyrody.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 25issue: Supl. 2pages: 39-50
short citation: Buczyńska 2006
BioMap ID: 11957

full text: Download