Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2011
authors: Buczyński P., Buczyńska E.
title: Pierwsze stwierdzenie Limnius volckmari (Panzer, 1793) (Coleoptera, Elmidae) na Wyżynie Lubelskiej.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 30issue: 3pages: 181-182 [559]
short citation: Buczyński et Buczyńska 2011
BioMap ID: 11833

full text: Download