Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2006
authors: Buczyński P., Przewoźny M.
title: Stan poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) Polski środkowowschodniej.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 25issue: 3pages: 133-155
short citation: Buczyński et Przewoźny 2006b
BioMap ID: 11086

full text: Download