Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2009
authors: Buczyński P., Przewoźny M.
title: Materiały do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera) Polski północnej.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 28issue: 1pages: 43-52
short citation: Buczyński et Przewoźny 2009b
BioMap ID: 11317

full text: Download