Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2003
authors: Buczyński P., Kowalik W., Przewoźny M.
title: Wodne chrząszcze (Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Hydrochidae, Helophoridae, Hydrophilidae) złowione w Lublinie w latach 1967-1972.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 22issue: 1pages: 55-56 [339]
short citation: Buczyński P. et al. 2003b
BioMap ID: 10913

full text: Download