Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2000
authors: Budzyńska E., Czarniawski W., Winiarczyk S.
title: Materiały do poznania wielbłądek (Raphidioptera) obszarów chronionych Lubelszczyzny.
periodical: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodyvol.: 19issue: 3pages: 99-101
short citation: Budzyńska E. et al. 2000
BioMap ID: 12502