Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2008
authors: Bunalski M., Nowacki J., Sienkiewicz P.
title: 85-lecie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. [In:] Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomolgicznego z okazji 85-lecia i Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Społeczna i naukowa rola ruchu entomologicznego w Polsce", Bystre k. Baligrodu – Lwów, 26.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 27issue: Supl.pages: 7-48
short citation: Bunalski et al. 2008
BioMap ID: 11982

full text: Download