Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2020
authors: Bunalski M., Konwerski Sz., Przewoźny M.
title: Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 22. Cerambycidae: Cerambycinae.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 39(2)issue: online 9Apages: 13-22
short citation: Bunalski M. et al. 2020b
BioMap ID: 20776