Biodiversity Map
Publications
type: series
year: 1976
authors: Burakowski B., Galewski K.
title: Część XIX. Chrząszcze – Coleoptera. Zagłębkowate – Rhysodidae.
series: Klucze do Oznaczania Owadów Polskivol.: 90issue: 4publisher: Warszawa
short citation: Burakowski B. et Galewski K. 1976
BioMap ID: 17166

full text: Download