Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2015
authors: Bury J., Babula P.
title: Nowe dane o występowaniu Sitaris muralis (Forster, 1771) (Coleoptera: Meloidae) w południowo-wschodniej Polsce.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 34issue: 2pages: 64 [698]
short citation: Bury J. et Babula P. 2015
BioMap ID: 18173