Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1961
author: Burzyński J.
title: Osnuja czerwonogłowa (Acantholyda erythrocephala L.) na ziemiach Polski.
periodical: Prace Instytutu Badawczego Leśnictwavol.: 234-236pages: 101-145
short citation: Burzyński J. 1961a
BioMap ID: 933