Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: series
year: 1979
author: Buszko J.
title: Część XXVII. Motyle – Lepidoptera. Przeglądki – Thyrididae, Piórolotki – Pterophoridae.
series: Klucze do Oznaczania Owadów Polskivol.: 109issue: 43-44publisher: Warszawa-Wrocław
short citation: Buszko 1979
BioMap ID: 17180

full text: Download