Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1997(1996)
authors: Buszko J., Junnilainen J., Kaitila J.-P., Nowacki J., Nupponen K., Pałka K. [1]
title: Nowe i rzadko spotykane w Polsce motyle (Lepidoptera) stwierdzone w południowo-wschodniej części kraju.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 15issue: 2pages: 105-115
short citation: Buszko et al. 1997(1996)
BioMap ID: 10691

full text: Download