Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2000
authors: Buszko J., Mikkola , Nowacki J.
title: Motyle (Lepidoptera) Tatr Polskich. Część I. Wstęp, przegląd gatunków, geneza fauny.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 19issue: Supl.pages: 1-44
short citation: Buszko J. et al. 2000
BioMap ID: 16960

full text: Download