Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2007
authors: Byk A., Mokrzycki T.
title: Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźnik antropogenicznych odkształceń Puszczy Białowieskiej.
periodical: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowievol.: 16 (2/3), R. 9, część 2pages: 475-509
short citation: Byk A. et Mokrzycki T. 2007
BioMap ID: 12740