Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2012
authors: Celary W., Wiśniowski B.
title: Trzmielec północny Bombus (Psithyrus) flavidus Eversmann, 1852 (Hymenoptera: Apidae) w polskich Karpatach.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 31issue: 3pages: 174-177
short citation: Celary W. et Wiśniowski B. 2012
BioMap ID: 17304

full text: Download