Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1994(1993)
author: Czarniawski W.
title: Nowe dane o występowaniu niektórych Carabidae (Coleoptera) na Wyżynie Lubelskiej. [New records of some Carabidae (Coleoptera) in Wyzyna Lubelska.]
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 12issue: 4pages: 303 [76]
short citation: Czarniawski W. 1994(1993)
BioMap ID: 1313

full text: Download