Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2003
authors: Czarniawski W., Gosik R., Budzyńska E.
title: Nowe stanowiska wielbłądek (Raphidioptera) na Lubelszczyźnie.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 22issue: 3pages: 157-160
short citation: Czarniawski W. et al. 2003
BioMap ID: 10937

full text: Download