Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2013
authors: Dawidowicz Ł., Wagener G., Jarska W., Buczyński P.
title: Przyczynek do wiedzy o rozmieszczeniu Melitaea phoebe (Denis et Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) w Polsce.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 32issue: 1pages: 76-76 [611]
short citation: Dawidowicz Ł. et al. 2013
BioMap ID: 17344

full text: Download