Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1997(1996)
author: Dedyński A.
title: Nowe stanowiska trzech gatunków miernikowców (Lepidoptera, Geometridae) w Polsce.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 15issue: 2pages: 122 [151]
short citation: Dedyński A. 1997(1996)
BioMap ID: 10686

full text: Download