Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1999
author: Derunkov A.
title: Kusakowate (Coleoptera; Staphylinidae) Puszczy Białowieskiej (część białoruska).
periodical: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodyvol.: 18issue: 3pages: 3-12
short citation: Derunkov A. 1999a
BioMap ID: 12469