Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 1999
authors: Dobrowolska D., Farfał D., Gorzelak A., Grzyb M., Kolk A., Kopryk W., Łukaszewicz J., Pierzgalski E., Sierota Z., Stocka T., Tyszka J., Wójcik J.
title: Stan środowiska leśnego w dolinie środkowej Odry po powodzi w 1997 r.
book title:
editors: Gorzelak A., Sierota Z.publisher: Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa
short citation: Dobrowolska et al. 1999
BioMap ID: 20421