Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1998
authors: Dylewska M., Gąsienica-Chmiel M., Kosior A., Sumera B., Szafraniec S., Werstak K., Wiśniowski B.
title: Skład gatunkowy i liczebność trzmieli i trzmielców (Bombinae, Apoidea, Hymenoptera) na łąkach w wybranych parkach narodowych oraz kwiecistość łąk w tych parkach w 1998 roku
periodical: Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szaferapages: 279-292
short citation: Dylewska M. et al. 1998
BioMap ID: 18393