Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1991
author: Frąckiel K.
title: Interesujące gatunki sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) z rezerwatu "Czerwone Bagno".
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 10issue: 3pages: 189 [24]
short citation: Frąckiel K. 1991
BioMap ID: 10419

full text: Download