Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1953
author: Gałecka B.
title: Obserwacje nad czynnikami redukującymi populacje mszyc w środowiskach naturalnych.
periodical: Ekologia Polskavol.: 1pages: 49-68
short citation: Gałecka 1953
BioMap ID: 16468