Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2003
authors: Garbalińska P., Kucharski D., Żmihorski M.
title: Stanowisko pachnicy dębowej Osmoderma eremita Scopoli, 1763 (Coleoptera, Scarabaeidae) w Cedyńskim Parku Krajobrazowym.
periodical: Przegląd Przyrodniczyvol.: 14issue: 1-2pages: 175-177
short citation: Garbalińska et al. 2003
BioMap ID: 17087