Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1982(1981)
authors: Garbarczyk H., Sawoniewicz J.
title: Propozycja nowego podziału parazytoidów i możliwości jego zastosowania do badań biocenotycznych w entomologii leśnej.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 2issue: 3-4pages: 93-96
short citation: Garbarczyk et Sawoniewicz 1982(1981)
BioMap ID: 10220

full text: Download